Nyertes pályázatok

MFP-AEE/2019 - Orvosi eszköz

MFP-NHI/2019 - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

MFP-OUF/2019 - Óvuda udvar

MFP-ÖTU/2020 - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

MFP-KKE/2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
MFP-FVT/2020 - Temetői infrastruktúra fejlesztése
MFP-EIM/2020 - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása
MFP-SZL/2020 - Szolgálati lakás
MFP-AEE/2021 - Orvosi eszközök beszerzése
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása
MFP-ÖTIK/2021 - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
MFP-OJKJF/2021 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
MFP-TFB/2021 - Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása
MFP-UHJ/2023 - Út, híd, járda építése/felújítása