Hírek


 

Értesítés

 

2015. június 1-től az alábbiak szerint módosul

Tiszakürt Község Önkormányzatának ügyfélfogadási rendje:

 

Hétfő                de.   8:00 - 12:00

               du.   13:00 - 15:30
 

Kedd                 de.   8:00 - 12:00

               du.   13:00 - 15:30
 

Szerda               Nincs ügyfélfogadás
 

Csütörtök        de.   8:00 - 12:00

               du.   Nincs ügyfélfogadás
 

Péntek              Nincs ügyfélfogadás
 

 

Jegyző fogadóórája:

 

Kedd                   de.   8:00 - 11:30

                 du.   13:00 - 15:30

 


 

Közlemény

 

Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

 

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során. Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk ( ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség).

 

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

Telefon:      06 70 / 253-2910   vagy   06 70 / 432-8868

E-mail:        valsagkezeles2008@gmail.com

Weboldal:   www.bankikarosultak.hu

 


 

Meghívó

 

Tisztelettel meghívom Önt a Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án (csütörtök), 15:00 órakor tartandó testületi ülésére.

 

Ülés helye: Tiszakürt Községháza házasságkötő terem.

 

Napirendi javaslatok:

Kérdések, interpellációk

 1. Goodwill Consulting Kft. pályázatíró cég bemutatkozása.
  Előadó: Szabó Róza
 2. Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről.
  Előadó: Nagy Éva és Komlós Orsolya védőnők
 3. Tanyagondnok beszámolója a 2014. évi beszámolója.
  Előadó: Mojzinger Ildikó tanyagondnok
 4. Beszámoló a tiszakürti szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást végző szolgálat 2014. évi tevékenységéről.
  Előadó: Bana Sándor és Román Bertalan szociális gondozók
 5. Óvoda 2014/2015 tanévben végzett munkájáról beszámoló.
  Előadó: Nagy Éva Anna óvodavezető
 6. A családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat 2014. évi beszámolója.
  Előadó: Sinka Andrea családsegítő
 7. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2014. évi beszámoló.
  Előadó: Keresztes Anita jegyző
 8. 2014. évi költségvetés módosításáról.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 9. A községi önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletének megvitatása.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 10. Az önkormányzat tulajdonában álló gépjárművek viteldíj tarifáinak emelése, kedvezményes viteldíjak meghatározása.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 11. A térítési díjak felülvizsgálata.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 12. Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 13. Belső ellenőrzési terv módosításáról.
  Előadó: Keresztes Anita jegyző
 14. Gazdasági program
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 15. Óvodatársulás
  Előadó: Keresztes Anita jegyző
 16. Pályázattal kapcsolatos döntés.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 17. Közös Hivatal SZMSZ módosítás.
  Előadó: Keresztes Anita jegyző
 18. SZMSZ módosítás.
  Előadó: Keresztes Anita jegyző
 19. Tájékoztatás a két ülés közötti munkáról.
  Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
 20. Egyebek

Kérem - a napirendi pontok fontosságára tekintettel - feltétlenül és pontos időben megjelenni szíveskedjen.

 

Tiszakürt, 2015. május 20.

Dr. Kiss Györgyné sk.

polgármester

 

  

Felhívás

 

Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetűfiatalok számára


A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.


A tábor időtartama:    2015. július 26. - 2015 július 31.
Helyszíne:                      Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola


A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a résztvevők számára térítésmentes. A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.


Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:

 •  2015 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfolyamot, vagy
 •  érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket


Beküldendő:

 1.   önéletrajz
 2.   a 10., 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségiző esetén félévi bizonyítvány) vagy
 3.   az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett
 4.   támogató nyilatkozat a tanuló osztályfőnökétől vagy iskola igazgatójától
 5.   nyilatkozat a lakóhely szerinti település jegyzőjétől a hátrányos helyzet igazolására


A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez:

 •    sport és/vagy tanulmányi kimagasló eredmény
 •    rendvédelmi/rendészeti tanulmányok
 •    közösségi életben aktivitás


Jelentkezési határidő:  2015. június 05.


Cím: Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály
1903 Budapest, Pf. 314.(e-mail: ugyfelszoIgalat@bm.gov.hu)


További információ kérhető:
Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztálya :

+36-1-441-1385,
+36-1-441-1764
+36-1-441-1768

 


 

Felhívás

 

Tiszakürt Község Önkormányzata várja a községi intézmények, állami, társadalmi, civil szervezetek és a polgárok javaslatait a Tiszakürt Községért Emlékplakett arany, ezüst és bronz fokozatainak valamint az Elismerő Oklevelek odaítélésére. Az emlékplakettek és oklevelek átadására a falunapon kerül sor.

 

Tiszakürt Községért Emlékplakettet azoknak az állampolgároknak adományozhat az önkormányzat, akik Tiszakürt fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak, maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a község lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását.


Javaslataikat a könyvtárban adhatják le 2015. május 31-ig.

 


 

 


 

Megemlékezés

 

Tiszakürt Község Önkormányzata és a Honvédelmi Minisztérium megemlékezést szervezett, Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredes parancsnoki kinevezésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsorra és a koszorúzásra, a római katolikus temetőben került sor 2015. április 28-án.

 

A videót Román Bertalan készítette.

 


 

Tiszakürtön járt a Magyar Szent Korona

 

Koranaőrök kíséretében érkezett meg Tiszakürte a Szent Korona másolata 2015. április 28-án, amely a Tiszakürti Református Templomban volt megtekinthető, a délelőtt folyamán. Az esemény rengeteg érdeklődőt vonzott. Szép számban jelentek mind a helyi, mind pedig a környező települések lakosai.

 

A videót Román Bertalan készítette.

 


 

Példa a mai koronaőrök számára

 

Sokan rótták le kegyeletüket Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredes parancsnoki kinevezésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen, a tiszakürti temetőben április 28-án, kedden.

 

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

 

A teljes cikket elolvashatja a Honvédelmi Minisztérium honlapján: Link

 


 

Értesítés

 

Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2015.04.08-tól Tiszakürt településen a Tiszazugi Ivóvíminőség Javító Program keretén belül megkezdődnek a vízvezeték csomópontok átépítési munkálatai. A munkavégzés miatt a településen napközben a vízszolgáltatásban időközönként rövidebb vízhiány várható. Köszönjük szíves megértésüket.

 

Kapcsolattartás, tájékoztatás:  Krisztián Ferenc (06 70 / 333-1104)

                                                          Varga Zoltán (06 70 / 967-1736)

BÁCSVÍZ Zrt.

 


 

 

A LAM 599 frsz. MAZDA személygépjármű árverési értékesítéséről

 

Árverés kiírójának megnevezése:

Tiszakürt Község Önkormányzata (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. sz.)

Árverés helye és időpontja:

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Községháza);

2015. április hó 21. napja 15:00 óra.

Árverés tárgya/vagyontárgy megnevezése:

Tiszakürt Község Önkormányzata tulajdonában álló, LAM 599 frsz MAZDA-5 CR 1 típusú személygépjármű; a személygépjármű részletes műszaki adatai az árverési hirdetmény 1. számú mellékletében található.

 

Tovább

 


 

Az első képviselők képzése Tiszakürtön

 

 

Nagy sikerrel zárult az első tréning a megújult Képviselők Képzése programban 2015. január 9-10-én. Tiszakürt és Nagyrév önkormányzata testületeinek tartott kétnapos közös munkán alapuló képzést dr. Szántó Mária és dr. Varga Zsolt, a programunk trénerei. Tiszakürt és Nagyrév Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásában található községek, együttes lakosságszámuk 2100 fő, melyek közös önkormányzati hivatalt működtetnek.

Bővebben
 


 

Pályázati kiírás

 

Pályázati felhívás büfé üzemeltetésének kizárólagos jogára, a Községi Kulturális Központ és Könyvtár által megrendezett szabadtéri Majális rendezvényre.

 

Rendezvény megnevezése:    Majális

Rendezvény időpontja:           2015. május 2. 9:00 – 2015. május 3. 04:00

Rendezvény helyszíne:           Tiszakürt, Bolza gróf út Szabadtéri színpad és Sportpálya (Arborétummal szemben)

Vendéglétszám:                        Kb. 300 látogató várható

 

A pályázat beadásának határideje: 2015. április 10.

 

Pályázati feltételek

 


 

 

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenységet végzők részére!

 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályba lépésének időpontja 2015.03.15. A törvény értelmében az alábbiakról tájékoztatom:

 

                    

 


 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

 

Rókák őszi veszettség elleni orális immunizálása céljából az alábbi települések teljes területére a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 14 napig, azaz 2015. március 28-tól április 16-ig, Mezőtúr, Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó, Túrkeve, Kunszentmárton, Tiszasas, Csépa, Szelevény, Cserkeszőlő, Tiszakürt, Tiszainoka, Cibakháza, Tiszaföldvár, Öcsöd, Kungyalu, Nagyrév, települések közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

 

Tovább

 


 

Változik a szociális ellátás rendszere”

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője,

Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása


Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

Tovább

 


 

Új körzeti megbízott Tiszakürtön

 

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője 2015. február 01-i hatállyal Tiszakürt község körzeti megbízottjának nevezete ki Kakuk László r. főtörzszászlóst, mely időponttól a település addigi körzeti megbízottja Kakuk Gábor r. főtörzsőrmester Cserkeszőlő községben teljesíti szolgálatát.

 

Kakuk László r. főtörzszászlós úr belügyi szolgálatát 1997. július 01-én kezdte a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán, járőrként, majd később  nyomozóként, ügyeletesként, és 2011. szeptember 01-től Kunszentmárton körzeti megbízottjaként dolgozott.

 

A főtörzszászlós szolgálata során az állampolgárok széles rétegével kerül kapcsolatba, mely munkavégzése során az emberekkel olyan kontaktust alakított ki, mely erősíti az állampolgárok rendőri munkába vetett bizalmát. Az összrendőri feladatok között kiemelt feladata a továbbiakban a településen a lakossággal, az állami intézményrendszer szereplőivel, a társadalmi és civil szervezetekkel, köztük a települési önkormányzattal, az oktatási intézményekkel, a polgárőrséggel történő aktív kapcsolattartás is. Elérhetősége: 06-30/565-9120

 

Kunszentmárton, 2015-02-12.

Fekete Tamásné r.őrnagy

kiemelt főreferens

 


 

Ebösszeírás
 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Községünkben az Önkormányzat két munkatársa ebösszeírást fog végezni február és március hónapban. Minden négy hónaposnál idősebb kutyát be kell jelentenie a tulajdonosoknak. Az ebösszeírást háromévente kötelező elvégezni. Aki nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, az minimum 30 ezer forint pénzbírságra büntethető.

 

Községünkben az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kóbor ebek száma, az önkormányzat célja az ebösszeírással, hogy kiszűrje azon ebeket, amelyeknek Községünkben nincs gazdája.

 

Kérjük a lakosság közreműködését az ebösszeírásban!

Keresztes Anita

jegyző

  

Szépkorút köszönthettünk Tiszakürtön!

 

Komlós Lukácsné 2014. december 28.-án ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból egy csokor virággal, díszoklevéllel és tortával köszöntötte fel 2015. január 17.-én, Tiszakürt Község polgármester asszonya Dr. Kiss Györgyné és jegyzőnője Keresztes Anita.

 

További jó egészséget és hosszú életet kívánunk!

 

 


 

Saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés szabályozása.

 

Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatom, hogy 2015. január 1-től változik a magánfőzés – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés – szabályozása.

 

Tovább

 


 

Korábbi hírek