Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében   a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.
 

 

A 2023/2024 tanév tavaszi szünet időtartama 2024. március 28. (csütörtök – 2024. április 05. (péntek) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő). Az Önkormányzat az alábbi napokon biztosítja az érintettek részére az étkezést:

  • 2024. március 28.
  • 2024. április 02.- 2024. április 05.


Az étkezési napokban történő változtatásokat a Központi konyhán szíveskedjenek  jelezni mindig a változást megelőző napon.
Önkormányzat Konyhájáról az ebédet megfelelő ételhordóban lehet elvinni 12-13 óra között.

Kérem a mellékelt nyilatkozatot/igénylő lapot kitöltve Tiszakürt Község Önkormányzatához visszajuttatni szíveskedjenek.

Tiszakürt, 2024. március 18. 
    

dr. Héczei Eszter jegyző