Egészségház felújítása Tiszakürtön

 

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00016
Egészségház felújítása Tiszakürtön


Projekt azonosító száma
 

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00016


Projekt címe
 
Egészségház felújítása Tiszakürtön

Kedvezményezett neve:
 

Tiszakürt Község Önkormányzat


Támogatás összege
 
47.549.181.-Ft

Támogatás mértéke
 
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma
 
2018. augusztus 31.

A projekt tartalmának bemutatása

Tiszakürt Község a projekt keretében az elavult és korszerűtlen egészségház épületét szeretné felújítani, annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátást korszerű körülmények között és az önkormányzat számára is gazdaságos módon tudja biztosítani a helyben lakók számára. Az eredetileg nem a jelenlegi funkció céljára kialakított épület struktúrája nem felel meg a korszerű egészségügyi ellátás biztosítására. A működő szolgáltatások (háziorvos, védőnő, fogászat) elavult, öreg bútorzattal, vizesblokkal, fűtési rendszerrel, nyílászárókkal rendelkező épületben működik. A Tiszakürt, Fő út 30. szám (Hrsz.: 463) alatt található orvosi rendelő épülete már rég megérett a korszerűsítésre. Az elmúlt években az önkormányzat - anyagi lehetőségeihez mérten - csak a legszükségesebb állagmegóvó munkálatokat végezte el az épületen. Mára elengedhetetlenné vált az épület teljes felújítása, hiszen gazdaságos módon már nem üzemeltethető, ugyanakkor az orvosok megtartása, valamint a lakosságnak nyújtandó egészségügyi szolgáltatások bővítése miatt is nélkülözhetetlen a fejlesztés. Az épület műszaki állaga nem kielégítő. Az ingatlan energetikai paraméterei nem megfelelőek, az épület hő vesztesége és az energia felhasználási költségei nagyon magasak.

A fejlesztés eredményeként:

  • Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosok száma: 1425 Fő (háziorvosi vegyes praxis)
  • Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás) száma: 4 db (háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat)
  • Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 6 db
  • A projekt átfogó célja az érintett településen élők számára az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelése, minőségi ellátás biztosítása az egészségház épületének felújításával.