Szünidei étkeztetés - 2021. December

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében   a szülő, törvényes képviselő  kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

A 2021/2022 tanév rendjéről szóló 20/2021.(VI.8.) EMMI rendelet 6 §(2) bekezdés értelmében a téli szünet időtartama 2021. december 22. (szerda).- 2022. január 02. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21., szünet utáni első tanítási nap 2022. január 03.(szerda).

 

Az Önkormányzat  az alábbi napokon biztosítja az érintettek részére az étkezést:

2021. december 23., 2021. december 27.-2021. december 31.

 

Az étkezési napokban történő változtatásokat a Központi konyhán szíveskedjenek jelezni mindig a változást megelőző napon. Önkormányzat Konyhájáról az ebédet megfelelő ételhordóban lehet elvinni 12-13 óra között.

 

Kérem a mellékelt nyilatkozatot/igénylő lapot kitöltve, aláírva  legkésőbb 2021. december 9-ig Tiszakürt Község Önkormányzatához visszajuttatni szíveskedjenenek.

 

Tiszakürt, 2021. december 01.

dr. Héczei Eszter

Jegyző

 

Letölthető dokumentum
Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez