Szociális tűzifa igénylése

Tisztelt Lakosság!
 

Tiszakürt Község Önkormányzata a Kormány által meghirdetett pályázaton szociális tűzifát nyert, melyre a lakosság a következő feltételek megléte esetén nyújthatja be igényét:

 •  a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

  - egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
     (71.250,-Ft)

  - kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
     (57.000,-Ft)
   
 •  a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 20q-t meghaladó mennyiségű tűzifa, illetve,
   
 •  rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és
   
 •  vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát.

 

A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.

Tiszakürti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe háztartás tagjaként.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 •  a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását,
   
 •  ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.

 

A kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető:

 •  Tiszakürt Község Önkormányzat Hivatalában,
   
 •  a Családsegítő Szolgálatnál,
   
 •  Bana Sándornál, Borbély Szilviánál,
   
 •  Bogarasban igényelhető Román Bertalannál és Mojzinger Ildikónál,
   
 •  illetve letölthető Tiszakürt Község Önkormányzat honlapjáról: Letöltés

 

A kérelmek benyújthatók: Tiszakürt Község Önkormányzatában

 

A kérelmek leadásának határideje: 2015. december 18.

 

Czucziné Keresztes Anita

jegyző