Szociális tűzifa igénylése

 

Tisztelt Lakosság!
 

Tiszakürt Község Önkormányzata a Kormány által meghirdetett pályázaton szociális tűzifát nyert, melyre a lakosság a következő feltételek megléte esetén nyújthatja be igényét:
 

1. A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

- egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250,-Ft)

- kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57.000,-Ft)
 

2. A háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 20q-t meghaladó mennyiségű tűzifa.
 

3. Rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
 

4. Vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát.
 

A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.

Tiszakürti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe háztartás tagjaként.


A kérelemhez mellékelni kell:

- a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását,

- ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.
 

A kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető:

  • Tiszakürt Község Önkormányzat Hivatalában,
  • a Családsegítő Szolgálatnál,
  • Borbély Szilviánál,
  • Bogarasban igényelhető Mojzinger Ildikónál,
  • illetve letölthető Tiszakürt Község Önkormányzat honlapjáról:   Letöltés


A kérelmek benyújthatók: Tiszakürt Község Önkormányzatában


A kérelmek leadásának határideje: 2016. december 20.

Fülöpné dr. Sisák Zsuzsanna s.k.

aljegyző