Szociális tüzelőanyag - 2022

Tisztelt Lakosság!

 

Tiszakürt Község Önkormányzata a Kormány által meghirdetett pályázaton szociális tüzelőanyagot nyert, ZSÁKOS BARNAKŐSZÉN FORMÁJÁBAN melyre a lakosság a következő feltételek megléte esetén nyújthatja be igényét:

 

 1. A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
 • egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250,-Ft)
 • kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57.000,-Ft)
   
 1. A háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 20q-t meghaladó mennyiségű tűzifa, illetve,
   
 2. Rendelkezik tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.


Tiszakürti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy esetében csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe háztartás tagjaként.
 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását,
 • ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.


A kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető:
Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatalában, a Családsegítő Szolgálatnál, Bogarasban igényelhető Mojzinger Ildikónál, illetve letölthető Tiszakürt Község Önkormányzat honlapjáról
 

A kérelmek benyújthatók: Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatalában
 

A kérelmek leadásának határideje:

2022. NOVEMBER 30.
 

Dr. Héczei Eszter
Jegyző sk.