Sport Egyesület sportöltözőjének felújítása

Tiszakürt Községi Sport Egyesület a "Civil szervezetek tevékenységének támogatása" elnevezésű helyi LEADER felhívásra „Tiszakürt Községi Sport Egyesület sportöltözőjének felújítása”címmel támogatási kérelmet nyújtott be 2018. március 16. napján. A Támogató a kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette, mely alapján 4.973.821 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertaz Egyesület, a támogatás intenzitása 95 % volt.

 

Az Egyesület a projekt keretében a Tiszakürt Község Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszakürt, Bolza gróf utca, 1103 hrsz. alatt található sportöltöző felújítását valósította meg, mely az egyesület zavartalan működéséhez elengedhetetlen. A tulajdonos forráshiánya miatt évek óta nem tudta a szükséges felújítási és állagmegóvási munkákat elvégezni, ezért az épület leromlott, elöregedett, felújítása elengedhetetlen volt.


A projekt megvalósítása során az alábbi felújítási munkák valósultak meg:
Az épületen teljes tetőfedés csere, homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg. Részleges akadálymentesítés valósult meg, a hazai öltöző bejárati ajtaja lett megfelelő méretű bejárati ajtóra cserélve. A sportöltöző épületében található zuhanyzók padló és falburkolatának cseréje, alatta vízszigetelés kiépítésével került megvalósításra. A két
öltöző mennyezetének burkolása és belső festési munkák kerültek kivitelezésre. A bejárat épületrészénél fedett terasz került megépítésre. Az eszközbeszerzés részeként beszerzésre került a megújuló energiafelhasználást alkalmazó 1 db napelemes reflektor.

 

A felújítás nagyban hozzájárul egyesületünk hatékony, sikeres működéséhez, hosszú távú fenntarthatóságához. A felújítás által több sporteseményt és gyermek sportprogramot tudunk szervezni, hiszen egy igényes, és felújított környezetben megtartásra kerülő sportprogramon szélesebb körű célcsoportot tudunk elérni, mely hozzájárul az egyesületünk fennmaradásához, fenntarthatóságához. A projektet úgy valósítottuk meg, hogy az a Tiszazugi LEADER HACS illetékességi területén megtalálható, környezeti adottságokra, természeti értékekre épüljön. A fejlesztés megvalósítása által hozzájárulunk a térség helyi sajátosságaihoz, elősegíthetjük a térség és
a település gazdasági fejlődését. A projektünk megvalósításával hozzájárulunk a vidéki élet feltételeinekjavításához, a térség adottságaira épülő, fenntartható fejlődést biztosító gazdaság- és területfejlesztés céljaihoz.


Katona József
Tiszakürt Községi Sport
Egyesület elnöke

 

Letölthető dokumentumok
Kiadvány - Tiszakürt Sport Egyesület