Felhívás rágcsálók irtására

 

Tisztelt Tiszakürti Lakosok!


Tekintettel az elszaporodott, fertőző betegséget terjesztő rágcsálókra, felhívjuk valamennyi ingatlantulajdonos figyelmét a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásával, távoltartásukkal és rendszeres irtásukkal kapcsolatos teendőikre. Magyarországon leggyakrabban a vándorpatkány és a házi egér fordul elő. Mindkét rágcsáló szorosan kötődik az emberi civilizációhoz, élőhelyüket az emberek környezetében találják meg. Betegségeket terjesztenek, valamint jelentős gazdasági károkat okoznak.

A rágcsálóirtást, mint tevékenységet jogszabály írja elő. A települési környezet, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő rágcsálók irtása – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) bekezdése alapján – az ingatlan tulajdonosának a feladata. Az ingatlanok területén a rágcsálók búvó, fészkelő helyeit fel kell számolni, ezzel egyidejűleg a rágcsálóirtást el kell kezdeni és évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. Vigyázni kell arra, hogy a csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy ahhoz más állat, esetleg gyermek ne férhessen hozzá! A csalétket folyamatosan ellenőrizni és pótolni kell.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) ill. a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.

A kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni azért, hogy számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon. Csak így, lakossági összefogással tudunk hatékony eredményt elérni a rágcsálók, patkányok, egerek kiirtásában.

 

Tiszakürt Község Önkormányzata