Pályázat - Titkársági, testületi ügyintéző

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal titkársági, testületi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

Ellátandó feladatok:
Képviselő-testületi és Bizottsági ülések anyagainak öszeállítása, előterjesztések elkészítése. Üléseken való részvétel, jegyzőkönyvek vezetése. Iktatás, irattározás, selejtezés. Az önkormányzat honlapjának aktualizálása. A polgármester és jegyző titkársági feladatainak ellátása. A Nemzeti Jogszabálytár (NJT) és elektronikus posta kezelése. Kifüggesztési, postázási, leírói feladatok ellátása. Vagyonnyilatkozat tételi eljárással kapcsolatos feladatok.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzőkönyvvezetés, iktatás-irattározás, titkársági feladatok ellátása.

 

Jogállás, Illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználó szintű MS Office (iroda alkalmazások) használata.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gépírás, ECDL vizsga
 • ASP rendszer ismerete
 • Polgármesteri hivatalban szerzett köztisztviselői ügyintézői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok fénymásolata.
 • a 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás).
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázatieljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 2. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8./2020., valamint a munkakör megnevezését: Titkársági, testületi ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Kiss Györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje:

2020. február 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakörről további felvilágosítást dr. Héczei Eszter jegyző nyújt. A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a pályázat eredménytelenné tételi jogát fenntartja.