Pályázat - Temetőgondnok és zöldterület kezelő

Tiszakürt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt Község Önkormányzat temetőgondnok és zöldterület kezelő munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 70. (temető)

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A község temetőjének rendben tartása, fűvágás, temetőház környékének rendben tartása, szemétszállításról való gondoskodás, sírok közti átjárhatóság biztosítása, kapuk rendszeres nyitása-zárása. Parkok, kiemelt zöldterületek fűnyírása, tisztán tartása.

 

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 18. életév betöltése
 • büntetlen előélet
 • általános iskola 8. osztályának megléte
 •  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylést igazoló szelvény
 • nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék
 • általános iskola 8. osztályos bizonyítványának másolata
 •  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 06 56 / 318-001 vagy 06 30 / 721 - 7459-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürt Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: temetőgondnok és zöldterületkezelő.
 • Elektronikus úton, Dr. Kiss Györgyné polgármester részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.