Pályázat - Óvodapedagógus

A Tiszakürti Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás és az intézmény Pedagógiai programjában meghatározottak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola.
 • Főiskola, óvodapedagógus.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgást és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.
 • Büntetlen előélet.
 • 18. életév betöltése.
 • Pályázó fényképes önéletrajza.
 • Végzettséget igazoló okirat másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló szelvény.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Krisztina nyújt, a 06 56 / 568-098-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Óvoda címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Fő utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95./2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Tóth Krisztina részére a kurtiovi@freemail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tóth Krisztina, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszakurt.hu honlapon szerezhet.