Pályázat - Tiszakürti Óvoda bölcsődei vezető

A Tiszakürti Óvoda és Konyha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tiszakürti Óvoda és Konyha bölcsődei kisgyermeknevelő megbízott szakmai vezető beosztás ellátására.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 évig szól.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelői feladatok ellátása a törvényességi keretekbetartásával a munkaköri leírás alapján. Vezeti az adminisztrációs feladatokat, részt vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken, munkájával kapcsolatban beszámolási kötelezettsége van az intézményvezető felé. Együttműködik a családokkal a gyermekek szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosításával, a harmonikus fejlődés elősegítésével.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, bölcsődei kisgyermeknevelő
 • bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), vagy csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), vegy csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) - a 15/1998.(IV.30.) Nm rendelet 2.sz. melléklete (II. rész) alapján.
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

 

Elvárt kompetenciák:

 

Gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, csapatmunka.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás).
 • Pályázó fényképes szakmai önéletrajza.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Fő utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: 2 fő részére bölcsődei dajka.
 • Elektronikus úton Tóth Krisztina részére a kurtiovi@freemail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tóth Krisztina, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.