Pályázat - Tiszakürti Óvoda bölcsődei dajka

A Tiszakürti Óvoda és Konyha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tiszakürti Óvoda és Konyha 2 fő részére bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermeknevelő munkájának segítése, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján bölcsődei dajka feladatainak ellátása. A kisgyermeknevelő irányítása mellett gondozási és nevelési feladatok ellátása, takarítás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középiskola / gimnázium

 

Elvárt kompetenciák:

Gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, csapatmunka.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás).
 • Pályázó fényképes önéletrajza.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Fő utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: 2 fő részére bölcsődei dajka.
 • Elektronikus úton Tóth Krisztina részére a kurtiovi@freemail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tóth Krisztina, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.