Pályázat - Községi Kulturális Központ és Könyvtár

Tiszakürt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2018. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 31-ig szól.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Táncsics u. 2-4.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár irányítása, ellenőrzési és teljes körű szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú végzettség.
 • Főiskola szintű szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésbenszerzett középszintű szakképzettség.
 • Büntetlen előélet.
 • Gyakorlott számítógép kezelői ismeret.
 • Magyar állampolgárság, vagy különjogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodásjogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás.
 • Intézményvezetői gyakorlat legalább 5 év.
 • Az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány
 • ECDL
 • Helyismeret
 • Azonos munkakörben szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó fényképes részletes szakmai önéletrajza.
 • végzettséget igazoló okirat másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 06 56 / 318-001-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, zárt borítékban nyújtható be Tiszakürt Község Önkormányzat részére történő megküldéssel (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezető
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.