Pályázat - Művelődési ház és könyvtár intézményvezető

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár irányítása, ellenőrzési és teljes körű szakmai vezetés, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okrat szerint, valamint az intézményi költségvetés betartása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közművelődési szakképzettség,
 • intézményvezetői gyakorlat (legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat)
 • büntetlen előélet,
 • gyakorlott számítógép kezelői ismeretek,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás,
 • az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó fényképes részletes szakmai önéletrajza,
 • végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás),
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Községi Kulturális Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Közművelődési intézményvezető.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss Györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 26.