Pályázat - Jegyző

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád utca 78.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3). bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Tiszakürt és Nagyrév községek hivatalai.

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

11 fő

 

Jogállás, Illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Jegyzői munkakörben töltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetem vagy főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- jogtudományi képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott felmentés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Helyismeret Tiszakürt Nagyrév településekre vonatkozóan.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok fénymásolata.
 • a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás).
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázatieljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • Nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-ában foglaltak szerinti összeférhetetlenségről és arról, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 16.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakur@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss Györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje:

2020. január 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakást Tiszakürt önkormányzata biztosítani tud.