Pályázat - Fogorvos

Tiszakürt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt Fő u. 30. Orvosi rendelő, fogorvos munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő u. 30.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fogorvosi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • fogorvosként betöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
 • Nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (közalkalmazottként, vagy válllakozói formában kívánja ellátni).
   

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 06 56 / 318-001-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Tiszakürt Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Fogorvosi pályázat
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
   

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésen bírálja el. A kinevezés közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.