Tiszakürt Község Önkormányzata

 

Székhelye: 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
Telefon:

 
06 56 / 318 - 001
06 56 / 318 - 026
06 56 / 568 - 039
E-mail: tiszakurt@invitel.hu
 

Polgármester:  Dr. Kiss Györgyné

 

 

Fogadóóra:       Csütörtök:    10:00 - 12:00
Telefon: 06 30 / 721 - 7459
E-mail: polgmtkurt@invitel.hu
 

Alpolgármester:  Szeleczki Károly

 

Telefon: 06 30 / 565 - 0239
E-mail: tiszakurt@invitel.hu
 

Jegyző:  Czucziné Keresztes Anita

 

 

Fogadóóra:

 

Kedd    08:00 - 11:30

            13:00 - 15:30

E-mail: jegyzotkurt@invitel.hu
 

Képviselők:

 

 

 

 

 

Csabai László
Kiss Lajos
Komlós Ferenc
Patkó András
Sinka Andrea
 

Szociális  és Humánpolitikai Bizottság:

 

 

 

 

Kiss Lajos bizottság elnöke
Sinka Andrea képviselő
Patkó András képviselő
Kakukné Gácsi Nóra nem képviselő bizottsági tag
Román Bertalan nem képviselő bizottsági tag
 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság

 

 

 

 

Komlós Ferenc bizottság elnöke
Patkó András képviselő
Csabai László képviselő
K. Tálas László nem képviselő bizottsági tag
Gulyás Kálmán nem képviselő bizottsági tag


Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról        
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről


A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

 

Letölthető dokumentumok

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Kunszentmárton Járási Hivatal Ügyfélfogadási Rend

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (Módosítás)

Tiszakürt és Nagyrév Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulási Megállapodása

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

2017. évi vagyonnyilatkozatok