Pályázat - Pénzügyi-költségvetési csoportvezető

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltai tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport, pénzügyi-költségvetési csoportvezető munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi-költségvetési csoportvezető a 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat és intézményeinek költségvetés, beszámoló, zárszámadás elkészítése, normatív támogatások elszámolása. Közreműködik a pályázatok lebonyolításában, elszámolásában, statisztikák készítése. Összehangolja és irányítja a pénzügyi csoport munkáját, koordinálja tevékenységeiket. Gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi anyagok elkészítésse.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítése és végrehajtása. Nyíílvántartja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok változásait.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügy/számvitel,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
 • Közigazgatási, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználó szintű ASP program ismerete,
 • Közigazgatási szakvizsga.

 

Elvárt kompetenciák:

Jó kommunikációs, problémamegoldó, stressztűrő képesség, terhelhetőség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok fénymásolata,
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hoffmann Zsolt nyújt, a 06 70 / 977 - 5818 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-költségvetési csoportvezető.
 • Elektronikus úton, Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.