Lakossági tájékoztató

Tiszakürt Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot az Önkormányzatról Nagyrév Község Önkormányzat döntését illetően a közösségi médiában megjelentekkel kapcsolatban:

Nagyrév Község Önkormányzata 2015. augusztus 5. napi testületi ülésen hozott döntést arról, hogy nem kíván már Tiszakürt községgel közös önkormányzati hivatalt fenntartani. A döntésről a határozati kivonatot 2015. szeptember 1. napján adta át Nagyrév Község Önkormányzata, így korábban nem tájékoztathatta az Önkormányzat a lakosságot.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdése szerint közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba. A jogszabály nem teszi lehetővé a szétválást a következő általános önkormányzati választásokig.

Amint bővebb információval rendelkezünk, tájékoztatjuk a lakosságot.

Tiszakürt Község Önkormányzata