Ingatlan értékesítési hirdetmény - Tiszakürt, Rózsa u. 12.

Tiszakürt Község Önkormányzata felkínálja értékesítésre az 5471 Tiszakürt, Rózsa utca 12 szám alatti 28 helyrajzi számú, „kivett lakóház, udvargazdasági épület” jellegű, 741 m2 nagyságú ingatlanát, melyre ezúton pályázatot hirdet.

 

Az ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

 

Az ingatlan értékesítési induló ára: 5.900.000,-Ft.

 

A pályázatok benyújtásának határideje és a bontás időpontja:

2021. április 21. - 16:00 óra

 

A pályázatok benyújtásának helye:

Tiszakürt Község Önkormányzat, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Zárt borítékban (A borítékon fel kell tüntetni: „5471 Tiszakürt, Rózsa utca 12.”)

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 22.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: a pályázó magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatát, valamint pénzintézeti bankszámlaszámát;
  • a vételi árajánlatot és a vételár megfizetési módját, határidejét;
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja;

 

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó információk:

  • Az ingatlan megnevezése: kivett lakóház udvar gazdasági épület
  • Címe: 5471 Tiszakürt, Rózsa utca 12.
  • Helyrajzi száma: 28
  • Telek mérete: 741 m2
  • Felépítmények bruttó alapterülete: 128,47 m2
  • Közműellátottsága: villany, víz

 

Dr. Kiss Györgyné

polgármester