Felhívás

Felhívom azon szülők figyelmét, ahol a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2016. november 01. napján fennállt, egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek. Az utalványok kiosztására az Önkormányzat házipénztárában a következő napokon kerül sor:
 

2016. november 28.        de.   8-12 óráig
                                        du. 13-15 óráig

2016. november 29.        de    8-12 óráig
                                        du. 13-15 óráig

 

Személyi igazolványt kérem feltétlenül hozzanak magukkal. Amennyiben valaki nem tudja személyesen a támogatást felvenni, úgy két tanúval igazolt meghatalmazás ellenében történhet meg csak az átadás.

 

Fülöpné Dr. Sisák Zsuzsanna
aljegyző