Tisztelt Kereskedők, Őstermelők és Vállalkozók!

A fogyasztóvédelmi hatóság megyei, fővárosi szervei területi elhelyezkedéstől függetlenül azt tapasztalták, hogy a koronavírus járvány következtében megnőtt kereslet miatt egyes termékek, így különösen egyes élelmiszerek ára jelentősen megemelkedett. A kihirdetett veszélyhelyzetben valamennyi társadalmi szereplő közös érdeke, hogy a helyzet súlyosságának kihasználásával, az egyéni haszonszerzési érdekben tanúsított tisztességtelen piaci magatartás és társadalmi szerepvállalás minden fórumán egységesen elutasításra kerüljön. Ezért felhívom figyelmüket a tisztességes árképzés fontosságára, védve ezzel a lakossági fogyasztók és a tisztességes kereskedők érdekeit. Együttműködésüket előre is köszönöm.

Dr. Kiss Györgyné polgármester