Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Önkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján 2019. november 30. napjáig ebösszeírást végez. Az önkormányzat által megbízott illetékes az ebösszeíró lapokat a hét folyamán eljuttattja a lakosokhoz. Kérjük a tiszakürti ebtartókat és tulajdonosokat, hogy az ebösszeíró lapokat teljes körűen szíveskedjenek kitölteni és az ebösszeírási időszak végéig (2019. november 30.) visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi módok valamelyikén:

  • Személyesen:         5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
  • Postai úton:            5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
  • Elektronikusan:      tiszakurt@invitel.hu

 

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól! Az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Kérjük, hogy amennyiben a 2019. évi ebösszeíráskor tulajdonában nem volt eb, az ebösszeíró lap legvégén található nyilatkozatot kitöltve juttassa vissza az önkormányzat részére.

Tiszakürt Község Önkormányzat