Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Tiszakürt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007 (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2016. évre a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázati kiírások teljes szövege megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.tiszakurt.hu), személyesen az önkormányzatnál, illetve a www.emet.gov.hu oldalon.

Tiszakürt, 2015. október 3.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

 

Pályázati kiírás: