tiszakurt blogja

Tájékoztató

A Kormány 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett meg. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§-ának (4) bekezdése szerint a polgármester gyakorolja a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizottságainak hatásköreit.

 

 

 

 

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Tiszakürt Község Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat tárgya: 5471 Tiszakürt, Bozó Mátyás u. 12. - Lakóház, udvar, gazdasági épület

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. október 27. 16.00 óra

 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tiszakürt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007/(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázati kiírások teljes szövege megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.tiszakurt.hu),  személyesen az önkormányzatnál, illetve a www.emet.gov. hu oldalon.

 

 

 

Oldalak