tiszakurt blogja

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről - 2022. Május 17.

Magyarország kormánya elrendelte az ország területén történő csípőszúnyogok gyérítését. A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, aki a szervezésre és lebonyolításra a Szerocor Konzorciumot, mint kivitelezőt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértőt választotta ki. Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Tiszakürt területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A földi kémiai védekezés 2022. május 17-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2022. május 18-19.

 

 

Áramszünet - 2022. Április 27.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. ebben a rendkívüli időszakban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleink számára biztosítsa a folyamatos áramellátást. Az alábbi tervezett áramszünet megtartása elengedhetetlen, az üzembiztonság növelése és a későbbi üzemzavarok megelőzése érdekében. Köszönjük együttműködésüket és az üzemszünet miatti megértésüket, türelmüket!

 

Áramszünet ideje: 2022.04.27.

 

 

 

Szünidei étkeztetés - 2022. Április

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Általános iskolai beiratkozás - 2022

A 2022. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 7.00-19.00 óra között
 

2022. április 22. (péntek) 7.00-19.00 óra között

 

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerinti körzetes vagy a választott iskola első évfolyamára személyesen beíratni.

Oldalak