tiszakurt blogja

Szünidei étkeztetés - 2022. Április

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Általános iskolai beiratkozás - 2022

A 2022. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 7.00-19.00 óra között
 

2022. április 22. (péntek) 7.00-19.00 óra között

 

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerinti körzetes vagy a választott iskola első évfolyamára személyesen beíratni.

Adománygyűjtés

Tiszakürt Község Önkormányzata adománygyűjtést szervez a rászorulók részére. Több módon is lehet támogatni a bajbajutottakat, akár tartós élelmiszerekkel, takarókkal, törölközőkkel, tisztálkodó szerekkel, vagy akár tiszta kimosott ruhákkal. A felajánlásokat 2022. március 4. 16:00 óráig várjuk Tiszakürt házasságkötő termébe (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.), melyeket 2022. március 5-én elszállítunk Beregdaróc önkormányzata részére.

 

 

 

 

Általános iskolai körzetek kijelölése

A Szolnoki Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. számú törvény 50.§ (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli és közzéteszi a Szolnoki Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó intézmény működési körzeteit a 2022/2023-as tanévre a Közlemény mellékletét képező "Tájékoztató az általános iskola körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről" elnevezésű dokumentumban.

 

Gondoskodjon lejárt okmányai cseréjéről

Gondoskodjon mielőbb lejárt okmányai cseréjéről. A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt személyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek és útlevelek 2022. június 30-ig érvényesek. A lejáró okmányok cseréjéhez nincs szükség előzetes időpontfoglalásra a kormányablakokban és okmányirodákban, de a várakozási idő minimalizálása érdekében továbbra is javasoljuk az időpontfoglalást (Időpontfoglalás telefonon: 1818). A kormányablakbuszon az okmányok pótolhatóak.

 

 

 

Oldalak