tiszakurt blogja

Árverési hirdetmény

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

 

Árverési hirdetmény

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.


 

Áramszünet

Tisztelt Ügyfeleink!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzése érdekében az alábbi időpontban áramszünet lesz a teljes településen:

2015. október 26.    8:30  -  15:30


ELBIR - Áldozattá válás megelőzése

Érkezés - távozás az iskolából

Egy iskolakezdő gyermek számára megnyugtató lehet, ha megismeri az iskola környékét. Célszerű még a tanévkezdés előtt lehetőleg gyalogosan felkeresni a választott intézményt akkor is, ha később kocsival visszük majd a gyerekünket. Figyeljünk arra, hogy miközben iskolába kísérjük gyermekünket ő maga is megtanuljon megbízhatóan közlekedni, egy idő után ő maga fogja kérni, hadd járjon egyedül.Avar és kerti hulladék égetés

Hirdetmény rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról:


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről rendeletet kíván alkotni. A rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a környezet és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.Oldalak