tiszakurt blogja

Felhívás - COVID-19 elleni oltás

Tisztelt Tiszakürti lakosok! Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi háziorvosi szolgáltató részére január hónapban egy hétvégén (péntek-szombat) COVID-19 elleni oltóanyaggal történő oltási kötelezettséget rendelt el. Tájékoztatom Önöket, hogy Tiszakürtön
 

2022. január 7. péntek 14:00 - 18:00 között

2022. január 8. szombat 10:00 - 18:00 között
 

van lehetőség COVID-19 elleni oltás (1. 2. 3. körös) felvételére akár előzetes online regisztrálás nélkül is.

Szünidei étkeztetés - 2021. December

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében   a szülő, törvényes képviselő  kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Villamos hálózatok környezetének tisztántartása

Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

 

 

Szünidei étkeztetés

A 2021/2022 tanév rendjéről szóló 314/2021 (VI.8.) kormányrendelet 6. §(1) bekezdés értelmében az őszi szünet időtertama 2021. október 25-től 2021. október 29-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). Az önkormányzat 2021. október 25-től 2021. október 29-ig bitosítja a feltételeknek megfelelő gyermekek részére a déli meleg főétkezést.

 

 

 

 

Oldalak