tiszakurt blogja

ASP központhoz való csatlakozás

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

 

 

Egyszeri természetbeni támogatás

Felhívom azon szülők figyelmét, ahol a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2017. augusztus 01. napján fennállt, egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek. Az utalványok kiossztására az Önkormányzat házipénztárában a következő napokon kerül sor:

 

2017. augusztus 24.       de.   8:00 - 12:00
                                    du. 13:00 - 15:00

 

2017. augusztus 25.       de.   8:00 - 11:00

 

Kutyaoltás

Értesítem a Tisztelt kutyatulajdonosokat és kuytatartókat, hogy Tiszakürtön a kutyák veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz:

Tűzoltó szertárnál:                   2017.09.04. (hétfő)       du.:  16:00 - 19:00-ig

Bogarasi Művelődési háznál:    2017.09.05. (kedd)        du.:  16:30 - 17:30-ig

Pótoltás a tűzoltó szertárnál:  2017.09.07. (csütörtök)  de.:   7:00  -  9:00-ig

 

Hirdetmény - Mezőgazdasági ingatlan bérbeadása

Tiszakürt Község Önkormányzata (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.) a 121/2017.(VII.06.) számú képviselőtestületi határozat alapján a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági ingatlanait 2018. január 1. napjától öt év időtartamra haszonbérbe kívánja adni.

Sorszám:                               19
Helyrajzi szám:                    133
Terület:                 5 ha 8118 m2
Ktj.:                                   12.20
Jelleg:                                 gyep
Megjegyzés:        Árvíz út rakodó

Oldalak