tiszakurt blogja

Kitüntetés - 2019

Tiszakürt Község Önkormányzata várja a községi intézmények, állami, társadalmi, civil szervezetek és a polgárok javaslatait a Tiszakürt Községért Emlékplakett arany, ezüst és bronz fokozatainak valamint az Elismerő Oklevelek odaítélésére. Az emlékplakettek és oklevelek átadására a falunapon kerül sor. Tiszakürt  Községért Emlékplakettet azoknak az állampolgároknak adományozhat az önkormányzat, akik Tiszakürt fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak, maradandó alkotásaikkal,  tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a község lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. Javaslataikat a könyvtárban adhatják le 2019. április 30-ig.

 

Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj”-at alapított. A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.

 

Hit- és erkölcstan oktatás 2019-2020

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előzetes egyeztetések alapján a következő tanévben az alábbi egyházak tervezik a hit- és erkölcstan oktatását:

- Református Egyház (Muzsik Tamás református lelkész)

- Római Katolikus Egyház (Varga Tamás expositus káplán)

Beiratkozás időpontja:
A leendő 1. osztály részére 2019.04.11. és 2019.04.12.
A leendő 2 - 8. osztályos tanulók esetleges változtatási/választási igényüket május 20-ig jelezhetik az iskola igazgatóságán.

 

Hirdetmény - Útlezárás

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az M44 autópálya építéséhez kapcsolódó 4514 j. út - M44 autópálya külön szintű útkereszteződés kialakítási munkái szükségessé teszik a 4514 j. út teljes lezárását Csépa irányába a meglévő 44 úti csomóponttól mintegy 600 m hosszan. A lezárás várhatóan 2019. március 11-től, várhatóan 60 napon keresztül fog fennállni.

Duna Aszfalt Kft- HÓDÚT Kft

 

 

 

 

Oldalak