Beszámoló

A közmeghallgatáson elhangzott polgármesteri beszámoló az elmúlt öt évben végzett munkáról:

 

Tisztelt képviselő testület, tisztelt lakosság és tisztelt alelnök asszony.

 

Szeretnék beszámolni az 5 éves ciklusról. Büszke lehetek az elődeimre, hiszen a kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás következtében jó anyagi körülmények között vettem át a hivatalt Tálas László polgármester úrtól, Szeleczki Károly és Gulyás Kálmán alpolgármestertől 2014 októberében. Én az előző 20 évben Józsa István és Tálas László polgármestereket is szolgáltam képviselőként és tudom, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy takarékos gazdálkodás folytasson az önkormányzat, hogy év végén ne mínusszal zárjuk az évet és ez sikerült is minden évben. Köszönöm mindkét polgármesternek, hogy tőlük tanulhattam, hogy az ő munkájukat folytathattam.

 

Engedjék meg, hogy az elmúlt 5 évről beszámoljak. Önkormányzatunk első sorban a törvényben előírt kötelező feladatokat és hatásköröket igyekezett ellátni, mellette természetesen önként vállalt feladatokat és más hatásköröket is ellátott, melynek finanszírozása saját bevételből vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önként vállalt feladatok azonban nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt feladatok és hatáskörök ellátását.

 

Kötelező feladatokat nagy vonalakban felsorolnám: település rendezés, fejlesztés, üzemeltetés, köztemető fenttartása, közvilágítás,  kéményseprő szolgáltatás, közutak-közterek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása, egészségügyi alapellátás, óvoda ellátás illetve igény szerint bölcsődei szolgáltatás biztosítása, kulturális szolgáltatás, szociális gyermek jólléti és gyermekvédelmi ellátások, helyi környezet és természetvédelem, víz gazdálkodás, víz kár elhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés, területünkön élő hajléktalanok ellátása, valamint a hajléktalanná válás megelőzése, honvédelem, adóval kapcsolatos feladatok polgári védelem, katasztrófavédelem, a település közbiztonságának biztosítása, helyi közfoglalkoztatás, adóval kapcsolatos feladatok, valamint a turizmus, hulladékgazdálkodás, őstermelő, kistermelő számára értékesítési lehetőségek biztosítása, valamint sport és ifjúsági ügyek.

 

Ebben a ciklusban fejeződött be a hulladék rekultivációs program, azonban a hulladéklerakó talajvíz és gázelvezető rendszer ellenőrzését továbbra is havonta, laborálását pedig legalább évente egyszer el kell végeznünk. A gáz és kivezető utak megközelíthetőségét és jó láthatóságát folyamatosan biztosítani kell. Az ivóvíz minőségét javító program szintén befejeződött így az uniós szabályoknak megfelelő vizet településünk a Csépai vízműtelepről, illetve Bogarasszőlő a Cserkeszőlőből kapja. Talán a legmozgalmasabb év az 5 évből 2015-ben volt. Pályázaton nyertünk egy Wolksvagen mikrobuszt és vásároltunk egy Dacia Logan személyautót. Elkészültek Bogarasban a buszmegállók. Önkormányzatunk tulajdonába került az autóbusz, amelyről a kistérség településeinek polgármesterei lemondtak javunkra. Elkészült a buszmegálló lakossági összefogással a Hősök terén. Lakossági adakozásból elkészült a térkövezés az I. Világháborús emlékműhöz és a szobor talapzatának felújítása. Emléktáblát állítottunk Haluppka István Kossuth Lajos huszára tiszteletére, amelyet a bogarasi kultúrház falán helyeztünk el. 2015. április 28-án a Honvédelmi Minisztériummal közösen megünnepeltük közösen Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredes halálának 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból a szent korona hiteles másolata Tiszakürtre érkezett koronaőrök kíséretében, ami a Református templomba került kiállításra. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Kun Szabó István helyettes államtitkár úr a honvédelmi minisztérium és a koronaőrség főtisztjei a Bolza gróf család, Pongrácz gróf család, illetve az egykori arisztokrácia számos tagja. Május 23-án az Együtt fut a Nemzet címen 2573 kilométeres bor maratonfutás szintén érintette településünket. 22 borvidék 102 település versenyzői vettek részt tőlünk két versenyző éjszaka 1 órai váltással Csongrádig futott, ezek voltak Kovács Zita és Paulovics Attila. Jubileumi képviselő-testületei ülést tartottunk szeptember 29-én az 1990. szeptember 30-i első szabad Önkormányzati választások tiszteletére. Október 2-án az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ nálunk rendezte meg első alkalommal a Tiszazugi Agóra Forgatag elnevezéssel a sokszínű programokban is gazdag műsorokat, kiállítást, szakmai konferenciát. Mindezzel a Tiszazug kulturális, turisztikai és természeti értékeit kívánta feltárni. Folytatódott a közmunka program és a START munkaprogram. A Táncsics Mihály út 20. szám alatti ingatlan udvarán állattartással foglalkozunk jelenleg is. Mint egy 5 hektárnyi területen mezőgazdasági termelést indítottunk el, főleg zöldség féléket termeltünk. 2016. évben a községi konyha ellátása mellett értékesítettünk is. A következő években a termelés jelentősen visszaesett a közfoglakoztatott létszám csökkenése miatt. jelenleg 4 fő dolgozik a START programban és a több mint 4 hektár területünkön takarmánynövényeket, kukoricát, búzát termeltünk ebben az évben már gépi műveléssel. A Kultúrház pincéjében gombatermesztéssel próbálkoztunk tavasszal és ősszel. Közmunka programban járdákat újítottunk fel a sportöltöző belső felújítása részben szintén közmunkaprogram volt, részben társadalmi munkában végeztük el. Hasonlóan került sor a temető ház kisebb felújítására. Megszépült a külső homlokzat térkőburkolatot kapott a fedett terasz és az udvar új kerítés épült kapuval. Az ajtók és ablakok festése is megtörtént. A temetőházhoz székeket vásároltunk mindkét temetőben egy-egy padot helyeztünk el. Az I. Világháború történelmi emlékét őrző emlékművek állag megóvó karbantartására és felújítására támogatást nyertünk melyen térfigyelő kamerát vásároltunk a Hősök tere megfigyelésére. 2015 évtől főterünkön minden évben adventi koszorút állítunk. Két alkalommal hoztuk el a Bethlenben meggyújtott szeretet lángját Gödöllőről és adtuk tovább templomainkba és a családoknak. Az elmúlt évben lehetőségünk adódott karácsonyi díszek vásárlására és a villanyoszlopokon való elhelyezésére, valamint főterünk feldíszítésére. Pályázati úton valósult meg a községháza teljes tetőszerkezetének felújítása valamint berendezések, konkrétan szekrények, íróasztal és tárgyaló asztal cseréjére került sor. Megújult a községi konyhánk is és a konyhaeszköz állomány egy sütő-pároló berendezéssel gazdagodott. Az épület külső szigetelést kapott és a nyílászárók cseréje is megtörtént. A két beruházás értéke 59.402.000,- Ft volt. Az ASP informatikai rendszer bevezetésére 6.000.000,- Ft összeget nyertünk pályázaton. A közmunkaprogram során felszedett járdákból lévő építési törmelék átminősítése és darálása után stabilizáltuk földes útjainkat, így a Radnóti út, az Árpád út, Pipa út illetve a Sárköz egyik fele megújult, járhatóvá vált. A beruházás 5.715.000,- Ft-ba került. A következő évben folytattuk a Sárköz utca másik felével és az Árvíz út hiányzó szakaszával, majd ezt követően elkészült a Szabolcska köz is. Ezzel egyidejűleg megoldottuk a Pipa utca csapadékvíz elvezetését is. Itt a beruházás összege 6.500.000,- Ft körüli összeg volt. Felújítottuk az Egészség házat, a Községházát és az Óvodát. Mind a három épület esetében megtörtént az épület szigetelése, külső homlokzat felújítása, nyílás zárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, belső festés-mázolás, burkolat csere, az óvoda kivételével napelemek elhelyezése is megtörtént. Akadálymentesítés, parkolók kerültek kialakításra. Teljesen megújult a fogorvosi rendelő. Mindegyik beruházásnál a pályázaton nyert összegeket igen komoly saját forrással kellett kiegészítenünk. Az óvoda esetében úgy tudtunk pályázni, hogy bölcsődei szolgáltatással bővítjük az óvodai szolgáltatást. Így megépült egy teljesen új rész a bölcsőde. Az építőanyagárak drasztikus emelkedése miatt talán ez a projekt volt a leglabilisabb. Közel 85.000.000,- Ft-ot visszaadni nagyon nehéz lett volna ezért a képviselő-testület többségben 25.000.000,- Ft hitel felvételről döntött. Időközben forrásemelési kérelmet nyújtottunk be és ugyanakkor elkezdődött a kivitelezés is. Ez év augusztusában kormány határozatban megkaptuk a 25.000.000,- Ft-t és így nem kellett a hitelt felvennünk. Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Kormánynak és mindazoknak akik segítségünkre voltak a forrásemelési kérelmünk pozitív elbírálásában. Szeretnék köszönetet mondani továbbá az óvodai szülői munkaközösségnek és az önkormányzat dolgozóinak akik szintén besegítettek az óvoda felújításánál, hiszen voltak olyan dolgok, amelyet a pályázat nem tartalmazott, de megkellett csinálni. A szabadtéri színpadnál elkészült a Fitt Zug kondipark, az eszközöket a Tiszazugért alapítvány ajánlotta fel (5 darab kondigépet). 10.000.000,- Ft pályázati összeget nyertünk és ehhez 1.000.000,-Ft sajáterőt építettünk be ez évi költségvetésünkbe a főtér felújítására. Hamarosan elkezdődik a kivitelezés a Hősök terén, új út és parkoló építésével. Így településünk egy új tájértékkel bővül. Négy darab parkoló egy darab akadálymentes parkoló öt darab kandeláber napelemes lámpák, kerti padok szemetesek és egy darab információs tábla létesül. Lakossági összefogással társadalmi munkában megépült a buszváró, amely szintén településünk főterét ékesíti, ha nem rongálnák rendszeresen. A magyar falu programban pályázatot nyertünk orvosi eszközökre 2.000.000,-Ft összegben így a védőnői szolgálat megkapta a régen várt hallásvizsgáló készüléket, többek között és más eszközök is beszerzésre kerültek. Pályáztunk óvoda udvarra 5.000.000,- Ft-ot valamint belterületi útépítésre 10.000.000,-Ft-ot. Ezek a pályázatok jelenleg elbírálás alatt vannak. A kultúrház kisebb felújítására beadott pályázatunk tartalék listán van, de ugyanakkor a Református egyház által beadott pályázat viszont nyert és mi ennek is örülünk. 2017 évtől minden évben határon túli pályázatot adunk be a Bethlen Gábor Alapítványhoz Hidaskürttel közösen. Eddig összesen 2.300.000,- Ft-ot nyertünk közösen a rendezvényekre. Felújítottuk és járhatóvá tettük a temető belső útjait, részben pályázatból részben saját erőből, ez a beruházás 3.172.000,- Ft-ba került. Felújítottuk a Fő utca 31. szám alatti önkormányzati bérlakást. Minden évben pályázunk közművelődési érdekeltség növelő támogatásra. Az elnyert összegeket a Községi Kulturális Központ és Könyvtár eszköz állományának gyarapítására lehet fordítani. Országos könyvtári napok keretében nyújtott támogatás évente 50.000,-Ft. Mobilitási hét illetve autómentes nap vissza nem terítendő támogatást, ezt is minden évben beadjuk, ebben az évben 550.000,-Ft-t kaptunk. Részt veszünk a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázaton 2014. évben 92 erdei m3 tűzifát kaptunk 1.752.600,-Ft értékben, 2015-ben 86 erdei m3 1.529.080,-Ft értékben, 2016. évben 72 erdei m3-t, 2018. évben 142 erdei m3-t és ebben az éven 172 erdei m3-t. Önkormányzatunk elkészítette Tiszakürt község településképi arculati kézikönyvét, ez 1.000.000,-Ft-ba került, de ezt az összeget is megkaptuk támogatásként. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emléktáblát készítettünk a forradalmi tanács vezetőinek és tagjainak tiszteletére és a községháza falán helyeztük el. Szabolcska Mihály emlékére ugyancsak emléktábla készült a Református Egyházzal közösen, melyet a templom kertben helyeztünk el. Összességében öt év alatt több mint 400 millió Ft-tal gyarapodott településünk.

 

Intézményeink:

 

Tiszakürti Óvoda és Konyha: A használati engedély és a működési engedély megszerzését követően az alapító okirat módosulni fog a bölcsődei szolgáltatással. Az óvodában 4 szakmailag is kifogástalan, lelkiismeretes, kiváló óvodapedagógus és 2 óvodai dajka foglalkozik a kis óvodásainkkal. A bölcsödében 2 kisgyermekes szakember, csecsemőgondozó és 2 fő bölcsődei dajka lesz foglalkoztatva. A konyhán változatlanul 4 fő dolgozik. Az intézmény munkáját jelenleg 4 fő közfoglalkoztatott segíti.

 

Községi Kulturális Központ és Könyvtár: Az intézményvezető és egy fő közalkalmazott szintén lelkiismeretesen, szabad idejüket is feláldozva végzik munkájukat. Rendezvényekben nem szűkölködtünk ebben az évben sem. Méltósággal ünnepeltük meg nemzeti ünnepeinket, a Nemzeti Összetartozás Napját és sorolhatnám még tovább, de erről részletes tájékoztatást fog adni az intézményvezető egy későbbi testületi ülésen.

 

Családsegítő és Gyermekjólléti Szolgálat továbbra is társulási formában működik Nagyrévvel. A szociális ágazatban 3 fő állandó dolgozónk van, munkájukat 4 fő közfoglalkoztatott segíti. A Bogarasban tanyagondnoki szolgálat működik egy fő tanyagondnok látja el az ott élőket. A Tanyagondnoki Szolgálat költségeit kicsit megemelkedtek az M44 autó út építése miatt, nagyobb távolságot kellett megtenni és volt amikor naponta többször is, hiszen a külterületen élő lakosság nem tudott kerékpárral bejutni a faluba, ezért igyekeztünk mindenkit behozni akinek szüksége volt rá. A tanyagondnoki szolgálatra ebben az évben többlettámogatást kaptunk 1.150.000,- Ft.

 

Az M44 út építése miatt iparűzési adó bevételünk megnövekedett, ugyanakkor adóerőképességünk is jelentősen megnőtt. Ennek megfelelően a Magyar Államkincstár csökkentette a finanszírozásunkat. Így ebben az évben is a takarékos gazdálkodásra kellett törekednünk. Adóbevételünk a mai napig 47.000.000,- Ft. Rendkívüli Önkormányzati Támogatásra is nyújtottunk be kérelmet és 5.605.825,- Ft-ot kaptunk.  A bevételek és kiadások 2019.08.31-ig a következő képpen alakultak.

Kiadás 253.269.600,- Ft                                64 % teljesítés mellett

Bevételek 388.578.560,- Ft                           68% teljesítés mellett

Ezekből a számokból jól látszik, hogy pozitívan fogjuk zárni az évet, feltehetően tartalék pénzünk is marad.

 

Alapítványokkal, egyházakkal és a civil szervezetekkel igyekeztünk jó kapcsolatot kialakítani, egy esetben volt probléma, ami azóta már megoldódott. A testvér településekkel nagyon jó, szoros kapcsolatot ápolunk, ezt bizonyítja, hogy a „Kürtök Nemzetközi Találkozóján” az Erdőkürti Polgárőrség besegített a mi polgárőreinknek.

 

Tisztelt lakosság!

Elmondhatjuk, hogy olyan településen élünk, ahol van háziorvosi, védőnői és fogorvosi ellátás, van gyógyszertárunk és megfelelő gyógyszer ellátás. Van 8 osztályos általános iskolánk, piacterünk, húsboltunk. Nem minden településen van így.

 

Tudom rengeteg probléma van még községünkben, a tisztaság területén, illegális szemét lerakóhelyek, romos házak, nem megfelelően vannak az árkok tisztítva, nincsenek levágva a bozótok, a temetőben is vannak gondok. Sajnos nagyon kevés emberünk van ezen a területen és ők sem fiatalok már. Egy kis lakossági összefogással azonban szebbé lehetne tenni környezetünket. Ennek ellenére mindent megteszünk, hogy javítsunk ezen a helyzeten, valamilyen sorrendiséget azonban tartanunk kell. Nagyon rosszak a Bogarasban a dűlő utak, nincsenek ennek javításához megfelelő gépeink, a vállalkozókkal össze fogva azonban járhatóvá lehetne tenni.

 

Szerettem volna megoldani a csatornázást és a szennyvízelvezetését, új ravatalozó építését, kerékpárút építését Cserkeszőlőbe ez azonban a 44-es út építése miatt nem sikerülhetett volna. Mindhárom beruházásnál elkezdődött valami, volt remény, de pályázat hiányában nem tudjuk megvalósítani. Ez a következő évek feladata lesz, ugyanúgy, mint a romos házak, vagy a térfigyelő kamera rendszer. Mivel választások előtt állunk szeretném megköszönni mindazoknak, akik 5 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak nekem és azoknak is, akik nem, de végig segítették a munkámat. Örülök, hogy 25 évig szolgálhattam a falut. Köszönöm az Arborétumnak és a Trabach vállalkozásnak a sok-sok segítséget, Komlós Ferenc képviselőnek, aki, ha elakadtam azonnal segítségemre sietett. Szeretnék köszönetet mondani a képviselő-testület minden tagjának, hiszen ami eredményt elértünk, azt közös értük el, együtt osztoztunk a sikerekben és a kudarcokban is.

 

Elképzelések a jövőre vonatkozóan:

  • csatornázás szennyvíztisztítás
  • ravatalozó építése
  • kerékpárút Cserkeszőlőbe
  • bogarasi utak rendbetétele
  • Bogarasban az orvosi rendelő felújítása (amennyiben szükséges)
  • traktor és néhány munkagép beszerzése (nagyon fontos)
  • térfigyelő kamerarendszer
  • legalább annak a két romos háznak az eltakarítása, amelyre az elmúlt évben beterveztünk 2 millió Ft-ot, viszont az Egészségház felújításánál szükség volt erre az összegre, ugyan úgy, mint a térfigyelő kamerarendszerre betervezett 4 millió forintra
  • turisztika területén a kikötő felújítása, amelyre ebben a ciklusban szintén nem volt lehetőségünk (anyagi), a felmérés alapján 2.500.000,-Ft-ra lenne szükség, ez az összeg a szükséges térfigyelő kamerát és az engedélyek egy részét is tartalmazza
  • az M44-es autóútnak lesz egy lehajtója településünknél, ezért elképzelhető lenne egy ipari park létesítése, az önkormányzat földjein, akár raktározás, akár összeszerelő üzem lehetne ezen a helyen

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!